27.12.2021 je državni zbor sprejel novelo zakona o DDV. Novela implementira štiri evropske direktive ter izvedbene uredbe.

Spremembe Zakona DDV:

  • Ukinja se prag za obvezen vstop kmetov v DDV (od 1. 7. 2022).
  • Ukinitev predložitve dodatne dokumentacije ob prvi predložitvi obračuna DDV.
  • Ukinitev obveznosti identifikacije za namene DDV za davčnega zavezanca brez sedeža v Sloveniji, kadar ta opravlja le dobave, za katere mora DDV plačati prejemnik blaga ali storitev.
  • Trgovcem ter drugim izdajateljem omogoča, da račune v papirnati obliki izdajajo le na izrecno zahtevo kupca (račun bo še vedno izdan, vendar v informacijskem sistemu davčnega zavezanca).
  • Pri nakupu službenih vozil bodo podjetja lahko uveljavljala odbitek DDV, če je vozilo brez izpustov CO2, ter cena vozila skupaj z davkom, ne bo presegla 80.000 EUR.
  • Določene oprostitve DDV za nabavo blaga in storitev v Sloveniji, ki že veljajo za oborožene sile NATO pogodbenic, se bodo razširile na vse države članice. Nabave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravijo oborožene sile drugih držav članic v okviru opravljanja nalog skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, se oprosti plačila DDV.