Slovenski podjetniški sklad v okviru razpisa P1 plus 2020 vzpostavlja novo kreditno-garancijsko linijo z oznako C.19 za kritje posledic škode povzročene zaradi epidemije COVID-19.

Podjetje lahko v sklopu linje C.19-Mikrogarancije za MPS-kritje škode zaradi virusa COVID-19 kandidira za pridobitev obratnih sredstev le v primeru, da ima podjetje v poslovnem načrtu prikazano, da sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in bo s tem krepil podjetniško aktivnost, ali pa bo sredstva namenil premagovanju finančnih težav pri poslovanju, ki so nastala kot posledica epidemije COVID-19. Linija C.19 predvideva zelo ugodno zavarovanje bančnega kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 80 % deleža. Prav tako ponuja znižano obrestno mero, ki znaša 6M EURIBOR+ od 0,5 % naprej.

Ostali pogoji:

  • Maksimalni znesek kredita ostaja enak (do 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in do 200.000 EUR za srednje velika podjetja)
  • Ročnost kredita: od 1,5 do 5 let (od tega je možno dobiti do 6 mesecev moratorija) in
  • Kredit se pridobi brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja.

Na linijo C.19 se lahko prijavijo podjetja z glavno dejavnostjo iz vseh področji, skupin in razredov. Potrebno je upoštevati le izločene dejavnosti, ki so navedene v točki 5.1 javnega razpisa P1 plus.

 

Več informaciji lahko najdete na straneh Slovenskega podjetniškega sklada na povezavi TUKAJ.