Predvideni rok za uveljavitev novega sistema vrednotenja nepremičnim je bil iz julija letos prestavljen na pomlad 2020. Na podlagi preteklih izkušenj na ministrstvu menijo, da potrebujejo daljši rok za usklajevanje modelov vrednotenja s strokovno javnostjo in občinami, želijo namreč doseči čim večjo splošno sprejemljivost množičnega vrednotenja. Na ministrstvu pravijo tudi, da bo zamik omogočil upravljalcem zbirk podatkov o nepremičninah dodaten čas za preverjanje evidenc.

 

GURS bo septembra letos izvedel tudi poskusno vrednotenje po novem sistemu, med katerim bodo lastniki nepremičnin prek spleta lahko preverili vrednost svoje nepremičnine z dne 1.1.2019. Možna bo tudi pripomba na modele, ki jih bo uporabila posamezna občina. GURS bo nato pregledal modele in jih po potrebi prilagodil, nove predloge pa predlagal vladi v sprejem do konca marca 2020.

Predvidevajo, da bodo s 1. aprilom 2020 vrednosti nepremičnin določene na novo, o čemer bodo lastniki obveščeni po pošti. Takrat bodo lastniki imeli tudi možnost uveljaviti posebne okoliščine za posamezno nepremičnino.