Javna agencija SPIRIT je objavila nov razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023. Z razpisom želijo potencialnim in obstoječim podjetnikom, zagonskim in hitrorastočim podjetjem zagotoviti podporno okolje, ki bo na območju Slovenije nudilo brezplačne podjetniške storitve.

Javni razpis za zagotavljanje storitev podpornega okolja je razdeljen v dva sklopa:

Prvi sklop zajema storitve za potencialne podjetnike in podjetja, ki jih bodo izvajali svetovalci točk SPOT Svetovanje ter podjetniški mentorji v okviru 12 konzorcijev, po en iz vsake statistične regije. Tako bodo zagotavljali brezplačne storitve promocije podjetniške kulture ter celovitih podpornih storitev kot so svetovanja, usposabljanja, mentoriranje, organizacija dogodkov in podobno.
V okviru drugega sklopa bodo preko izbranega nacionalnega konzorcija izvajali storitve, ki so namenjene inovativnim posameznikom in inovativnim zagonskim podjetjem s potencialom hitre rasti. Izbran nacionalni konzorcij bo tako izvajal storitve, vezane na promocijo inovativne podjetniške kulture, mentorstvo zagonskim podjetjem, programe za zagonska podjetja, ekspertno svetovanje in druge storitve.

Skupna višina sredstev razpisa je 3 milijone evrov za obdobje od 1.1.2023 do 31.10.2023, od tega je za prvi sklop na voljo 2.413.600 evrov, za drugi sklop pa 586.400 evrov. Rok za prijavo na razpis je 28.11.2022.

Podrobnejše pogoje razpisa lahko najdete na spletnih straneh SPIRIT Slovenija na povezavi TUKAJ.