Če smo pravkar uspešno vpeljali novosti, ki so pričele veljati s 1.1.2019 na področju DDV (elektronske storitve, mini eVem, darilni boni, zamudne obresti, administriranje in drugo), se v letu 2019 obetajo še dodatne, pri čemer bi naj manjše spremembe (npr. obdavčitev tatvin) in redakcijski popravki pričeli veljati takoj po sprejemu zakona, ostale pa s 1.1.2020.

 

Ministrstvo za finance je dalo v javno obravnavo nove spremembe zakona o DDV (javna obravnava poteka do 17.4.), ki vključuje:

  • uvaja se nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene knjige, časopise in druge periodične publikacije ter druge publikacije (npr. knjige za risanje, zemljevidi, glasbena dela, brošure…),
  • v primeru dokazane tatvine premoženja zavezancu ne bo več treba opraviti popravka odbitka DDV,
  • omogoča se, da davčni zavezanec prenese blago iz svoje države članice v drugo državo članico, ne da bi se ta prenos štel za dobavo blaga,
  • spremembe pri poročanju glede opravljenih dobav blaga na daljavo v druge države članice,
  • dodaja se posebno pravilo glede obračuna DDV v primeru dobave blaga pri t. im. zaporednih ali verižnih dobavah,
  • rok za prijavo pridobitve rabljenih vozil bo izenačen z rokom prijave novega prevoznega sredstva (15 dni od pridobitve), v vseh primerih bo prijava obvezna v elektronski obliki,
  • prenovo kazenskih določb, določb o zastaranju, prekrških.

 

Več informacij in možnost oddaje pripomb najdete TUKAJ.