Prihajajoči mednarodni sejmi, spodbujanje krožnega gospodarstva z uporabo lesa ter podpora premogovni regiji Zasavje in pravičnemu prehodu so ključni elementi različnih podpornih programov, ki jih bo v naslednjih kvartalih izvajala država. Tudi še v letošnjem letu se obetajo številne možnosti za gospodarsko podporo in spodbujanje trajnostnih projektov v Sloveniji.

 

  • Ena izmed teh priložnosti je povezana z mednarodnimi sejmi, kjer bodo mikro, mala in srednje velika podjetja imela priložnost pridobiti nepovratna sredstva za svoje sejemske nastope. Skupno bo na voljo 9,56 milijonov EUR sredstev, s predvideno objavo v tretjem kvartalu 2023.

 

  • Poleg tega se bodo podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo izdelkov iz lesa in lesnih tvoriv, lahko prijavila na program spodbujanja krožnega gospodarstva. Ta program, ki se bo izvajal v sodelovanju z načeli nizkega ogljičnega odtisa, bo nudil kombinacijo nepovratnih in povratnih sredstev v skupni višini 6,8 milijonov EUR, s poudarkom na izboljšanem izdelovanju izdelkov in upoštevanju trajnostnih načel. Prijave bodo odprte od tretjega kvartala 2023 dalje.

 

  • Premogovna regija Zasavje bo deležna tudi posebne podpore skozi sklad za pravični prehod, namenjen produktivnim naložbam. Ta sklad bo podprl diverzifikacijo gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest ter dvig produktivnosti in dodane vrednosti. Na voljo bo kar 68,7 milijonov EUR nepovratnih sredstev za podjetja v regiji, z objavo v četrtem kvartalu 2023.

 

  • Poleg tega se načrtuje podpora razvoju in raziskavam v isti regiji skozi sklad za pravični prehod. Poudarek bo na razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, storitev in procesov, kar bo omogočilo prehod v bolj trajnostno prihodnost. Sredstva v višini, ki jih natančneje še določajo, bodo na voljo že decembra 2023.

 

  • Za podjetja vseh velikosti pa bo na voljo tudi vavčerski sistem spodbud malih vrednosti. Ta sistem bo omogočal pridobitev nepovratnih sredstev za specifične namene, prilagojene potrebam podjetij. Z okvirno višino sredstev 23,4 milijonov EUR, bo sistem predstavljen v četrtem kvartalu 2023.

 

  • Slovenija se tudi intenzivno ukvarja s področjem obnovljivih virov energije in trajnostno mobilnostjo. Spodbujanje novih daljinskih sistemov za ogrevanje in hlajenje ter proizvodnjo električne energije iz sončnih in vetrnih elektrarn bo omogočilo prehod v bolj trajnostno energetsko prihodnost. Postavitev polnilnih mest za alternativna goriva pa bo spodbujala trajnostno mobilnost. Vse to se bo začelo uresničevati že v decembru 2023.

 

  • Poleg tega pa bo tudi celovita energetska prenova stavb zasebnega storitvenega sektorja igrala ključno vlogo pri doseganju energetske učinkovitosti. Prav tako bo spodbujana priprava projektov za energetko prenovo javnih stavb, kot tudi spodbujane bodo naložbe in tehnologije za pretvorbo viškov električne energije iz OVE. Ta program, načrtovan za januar 2024, bo ponudil možnost podjetjem za izboljšanje energetske učinkovitosti svojih stavb.

 

Pod črto bodo ti programi in ukrepi prispevali k trajnostni rasti in razvoju Slovenije, hkrati pa tudi k uresničevanju ciljev zmanjševanja ogljičnega odtisa ter spodbujanju inovativnih rešitev za prihodnost.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ