Od 26. decembra 2021 velja nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom. Sklenjena je bila 12. maja 2021 v Bruslju.

Nova konvencija je nadomestila prejšnjo konvencijo, ki je veljala med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko.

Konvencija je bila objavljena v Uradnem Listu Mednarodne pogodbe, št. 13/21, in je dostopna na povezavi TUKAJ.