Za vas spremljamo obravnavo sprememb ZDDPO-2 v Državnem zboru, ki bi naj pričele veljati s 1.1.2022. Odbor za finance je pred nekaj dnevi dal dopolnjenemu predlogu zeleno luč, tako da bodo o njem razpravljali poslanci v drugi obravnavi, to je na 26. seji, ki se prične 18.oktobra. Trenutni predlog vsebuje naslednje ključne novosti:

  • stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj bili priznani v višini 60 % stroškov (sedaj 50 %),
  • oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi se v obdobju od 1.1.2022 do 31. 12.2026 prizna v višini 100 %,
  • uvaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % vlaganj,
  • olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju se zvišuje iz sedanjih 20 na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, drugače pa je določena vsebina olajšave za zaposlovanje, in sicer zavezanec lahko uveljavlja olajšavo, če zaposli osebo v poklicu, za katere na trgu dela ni iskalcev zaposlitve,
  • omejitev olajšave za donacije se zvišuje iz sedanjih 0,3 na 1 % prihodkov,
  • uvaja se dodatna olajšava za vlaganja v vrhunski šport do zneska v višini 3,8 % prihodkov.

 

Kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod so mišljena vlaganja v:

  1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
  2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost,

olajšava pa se izključuje z investicijsko in RR olajšavo.

 

Vir: Državni zbor