Pred časom smo že govorili o prioritetah FURS-ovih davčnih inšpektorjev v letu 2020. Kaj smo zapisali takrat, si lahko preberete TUKAJ.

Seveda pa so se s posebnimi okoliščinami, s katerimi smo se srečali v zadnjih nekaj mesecih, spremenile tudi prioritete inšpektorjev. V nadaljevanju preberite, katera so področja, ki bodo tako v tem letu najbolj “na udaru”.

 

Protikorona ukrepi
Preverjala se bo upravičenost do temeljnega dohodka za samozaposlene, nadomestila za delavce na čakanju za delodajalce ter upravičenost do subvencij za krajši delovni čas in s tem povezanimi morebitnimi zlorabami. Poleg tega pa bo potekal tudi nadzor nad turističnimi boni.

 

Izdajanje računov in delo na črno
Preverjalo se bo davčne zavezance, ki ne izdajajo računov ter opravljanje dela s strani delavcev in ki niso ustrezno vključeni v zavarovanje, torej gre za zaposlovanje na črno.

 

Sistemske utaje in DDV
FURS bo še naprej preverjal pravilnosti obračunavanja DDV pri spletni prodaji in pravočasnosti obračunavanja DDV od storitev kurirskih služb s poudarkom na storitvah za tuje spletne trgovine in na prepoznavi tujih zavezancev, ki imajo v Sloveniji stalno poslovno enoto trgovin.

 

Transferne cene
FURS bo med povezanimi družbami preverjal razna neobstoječa svetovanja, licenčnine, IT storitve in podobno.

 

Carine
Preverjale se bodo cene uvoženega blaga, saj se tekstil in obutev pogosto uvršča v nižje cenovne razrede od dejanskih z namenom izogibanja carinam. Poleg tega pa se bodo preverjale tudi selitve uvoznikov.

 

Davek na dohodke pravnih oseb
Preverjale se bodo olajšave, upravičenost davčno priznanih stroškov, potni stroški, storitve, ki so poslovno potrebne, itd.

 

Odkupi lastnih deležev in posojila
FURS bo preverjal odkupe lastnih deležev (če je lastnik prodal lastne deleže svojemu podjetju, namesto da bi si izplačali dobiček oziroma dividendo) ter prenehanje družb po skrajšanem postopku (če so bila dana posojila lastnikom poplačana).

 

Društva
Preverjalo se bo ali se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, pa tudi donacije.

 

Podjetniki in zaposlovanje
FURS bo opravljal nadzor normirancev ter delodajalcev, ki dajejo posel podjetnikom z namenom ugotavljanja, če je ta podjetnik ekonomsko odvisen od enega delodajalca in bi ga ta moral zaposliti.

 

Uvoz avtomobilov
FURS je že v lanskem letu in še nadaljuje nadzor uvoza avtomobilov. Kontrolirajo uporabo vozil s tujimi registracijami, katerih uporabniki so slovenski rezidenti.

 

Računi v tujini
Predmet kontrole bodo tudi računi, ki ji imajo slovenski davčni zavezanci v tujini.

 

Davčne oaze
Preverjalo se bo tiste, ki živijo in delajo v Sloveniji, davke pa plačujejo drugje, kjer je ugodnejša davčna obravnava.

 

Kriptovalute
Preverja se spletne borze, ali se nekdo ukvarja z dejavnostjo in ali mora plačati dohodnino ali DDV ter obveznost plačila davka na finančne storitve.

 

Tovornjaki
Preverja se predvsem čas vožnje in blago, ki se prevaža.