Od 20. 6. 2020 dalje davčni zavezanci ne morejo več zaprositi za odlog oz. obročno plačilo davka v skladu s pogoji Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Davčni zavezanci pa lahko v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti še vedno zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno plačilo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku, in sicer:

  1. Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.

FURS v tem primeru ugotavlja kriterije za nastanek hujše gospodarske škode. To pomeni, da je zavezanec trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z  odlogom oziroma obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko preprečil. Obrazec je objavljen na spletni strani FURS.

  1. Obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oziroma 24 mesečni odlog plačila).

Obrazec je objavljen na spletni strani FURS. Predložiti je potrebno ustrezen instrument zavarovanja ali dovoliti vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register. Ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode.

  1. Obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov).

Velja samo za srednja in velika podjetja. Predložiti je potrebno pravnomočni sklep o potrjenem sporazumu o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi. Tudi tu se ne ugotavljajo se kriteriji za nastanek hujše gospodarske škode.

 

Več informacij glede vseh možnosti, vključno s seznamom listin, ki jih je treba predložiti, je na strani FURS.