Po dobrih dveh letih je Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC) izdala nov Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake. Glede na izdajo iz leta 2016 so bili narejeni  vsebinski dodatki in spremembe, ki med drugim vključujejo:

  • jasnejše in trdnejše določbe v zvezi z varovali,
  • okrepljene določbe o neodvisnosti,
  • nove in prenovljene razdelke, namenjene računovodskim strokovnjakom v gospodarstvu, v zvezi s pripravljanjem in predstavitvijo informacij ter pritiskom na kršenje temeljnih načel;
  • okrepljene določbe za računovodske strokovnjake v gospodarstvu in računovodske strokovnjake v javni praksi, ki se nanašajo na ponujanje ali sprejemanje spodbud, vključno z darili in gostoljubjem;
  • novo gradivo za uporabo, ki poudarja pomembnost razumevanja dejstev in okoliščin pri strokovni presoji.

 

Nov kodeks prične veljati 15.6.2019, slovenski prevod pa je dostopen TUKAJ.