Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO – DO OVE 2023)

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v začetku maja objavilo javni razpis za energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov:

 1. vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in sicer:
  • kotlov na lesno biomaso,
  • toplotnih črpalk,
  • sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote
 2. izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.
Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani največ do 45%.

Predvidenih datumi za oddajo vlog

Prvi rok za oddajo vlog je 5. 6. 2023, sledijo mu še: 20.10.2023, 20.3.2024, 20.11.2024, zadnji rok pa je 20. 3. 2025.


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ