V PKP8 je bil sprejet ukrep pomoči delodajalcem za izplačilo minimalne plače, ki je od januarja 2021 višja za 58,66 EUR.

Ukrep določa, da je delodajalec od 1. januarja pa do 30. junija za vsakega delavca, ki prejema minimalno plačo, upravičen do mesečne subvencije v višini 50 EUR.

Za subvencijo morate predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste zaposlenemu obračunali in izplačali minimalno plačo, ter poleg nje priložiti dokumente, iz katerih izhaja, da ste upravičeni do subvencije. Izjavo oddate preko informacijskega sistema FURS (eDavki) najkasneje do 31. julija 2021.

Višina subvencije za posamezni mesec se računa za vsakega delavca posebej, glede na opravljene redne delovne ure. V to se vključujejo tudi delovne ure praznikov, na katere bi bil delavec prisoten na delu, če ne bi bilo zakonsko opredeljeni prosti delovni dan.

Izjava zajema naslednje podatke:

  • davčno številko delavca,
  • ime in priimek delavca,
  • plačo (brez dodatkov),
  • mesečni fond ur polnega delovnega časa,
  • ure rednega dela delavca ter
  • znesek subvencije minimalne plače.

 

Izjava bo od 15. marca 2021 naprej dostopna na eDavkih, in jo boste morali izpolniti in oddati za vsak mesec posebej (lahko oddate izjave za vse mesece naenkrat).