V petek, 15. 4. 2022, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval.

Banke in hranilnice v evroobmočju na ta datum ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. To velja tudi za Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), ki v petek, 15.4.2022, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike in storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Vse obveznosti, ki zapadejo 15.4.2022 se ne prenesejo na naslednji delovni dan, torej je obveznost pravočasno poravnana, če je plačilo izvedeno 14. 4. 2022.