Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
22.5.2020&

Poznavanje zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je za računovodske strokovnjake nujno. V strnjeni obliki vam bomo predstavili ustroj zbirke v primerjavi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter na zgledih knjiženj opozorili na razlike.

 

 PROGRAM

1. Nacionalna zakonodaja in MSRP:

 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb

2. Predstavitev zbirke in razlik med SRS in MSRP:

 • Sistematika zbirke
 • Predstavitev MSRP 16 – Najemi
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev
 • Dobro ime
 • Finančne naložbe s poudarkom na podjetjih v skupini
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Prihodki

3. Prehod na MSRP:

 • Ureditev prehoda na MSRP – poseben standard
 • Zgled prehoda
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja v primerjavi s SRS
 • Posebnosti medletnih poročil

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in davčnim svetovalcem. Še posebej pa vabimo informatike, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.