V teh dneh mnoge družbe, ki so zavezane k reviziji letnih računovodskih izkazov, dopolnjujejo in popravljajo pojasnila in razkritja k izkazom. Eno od vprašanj, ki se zastavlja, je tudi prikaz kazalcev EBIT in EBITDA.

 

V zvezi z njima je SIR na svoji spletni strani objavil pojasnilo PR-RAČ 6-6/18, v katerem je zapisano, da morajo organizacije, ki izračunavajo in razkrivajo ta kazalca, obvezno razkriti tudi postopek njunega izračuna. Pri tem je:

  • EBIT razširjen celotni poslovni izid, ki se izračuna kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom poslovnih, drugih in finančnih odhodkov, razen odhodkov za obresti,
  • EBITDA pa je celotni poslovni izid, povečan za amortizacijo in odhodke za obresti. Izračuna se kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom odhodkov, razen amortizacije in odhodkov za obresti.

 

Če pojasnilo prevedemo v gospodinjski jezik in kazalca izračunamo iz statističnih izkazov AJPES, potem bomo izračunali EBIT kot AOP182 ali AOP183 + AOP 167   in EBITDA kot AOP182 ali AOP183 + AOP 167 + AOP 145.