Državni zbor je na včerajšnji seji potrdil nov, četrti interventni zakon, ki je namenjen ukrepom za pripravo na drugi val epidemije COVID-19 (PKP4).

Ta delodajalcem omogoča podaljšanje ukrepa povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo in zopet uvaja povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene. V primerjavi s predlogom PKP4 pa sprejeti zakon pri ukrepu nadomestila za čas odrejene karantene prinaša določene novosti.

 

  1. Čakanje na delo

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem za začasnem čakanju na delo boste uveljavili še do konca tega meseca, to je do 31. julija 2020 oziroma do 30. septembra 2020, če bo Vlada sam ukrep podaljšala (podaljšanje je mogoče za dva posamezna meseca, šteta od 31. julija 2020 dalje).

Delodajalci boste upravičeni do povračila nadomestila plače v višini 80 % nadomestila plače (bruto I), a ne več kot znaša najvišje nadomestilo za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto).

 

  1. Odrejena karantena

Delodajalci boste zopet imeli možnost uveljaviti povračilo nadomestila plače za čas odrejene karantene, če delavcem ne boste mogli zagotavljati dela na domu, pri tem pa je višina nadomestila plače, ki jo boste morali povrniti delavcem, odvisna od razloga za odreditev karantene, in sicer:

  • odrejena karantena ob prehodu meje za države na zelenem in rumenem seznamu: nadomestilo plače v višini kot je ta določena za primer nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi poslovnega razloga, to je 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
  • odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo: nadomestilo plače v višini kot je ta določena za primer nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi poslovnega razloga, to je 80 % nadomestila plače preteklih treh mesecev oziroma skladno s 138. členom Zakona o delovnih razmerjih;
  • odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu: nadomestilo plače v višini 100 % povprečne plače delavca za polni delovni čas.

 

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v določenih primerih, ko bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Te primeri so:

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
  • smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,
  • rojstvo otroka.

 

Povračilo izplačanega nadomestila plače za čas odrejene karantene bo delodajalcu s strani Zavoda povrnjeno v celoti.