Vlada RS je podala predlog za uvedbo t.i. »draginjskega dodatka«, ki bi bil izplačan od novembra 2022 do januarja 2023 (tri mesece) družinam, upravičenim do otroškega dodatka – upoštevali bodo dohodkovni razred.

Za upravičenost do draginjskega dodatka bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za obdobje veljavnosti ukrepa. Draginjski dodatek bodo družine prejemale poleg otroškega dodatka, do katerega so že upravičene na podlagi odločbe.

Vloge za izplačilo ne bo potrebno oddati, ampak bodo upravičenci dodatek prejeli avtomatično.

Boj proti draginji