Delodajalci, ki ste za zagotovitev varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID-19 (od 12. 3. dalje) kupili zaščitna sredstva (ali jih še boste), lahko na podlagi javnega poziva prejmete od 1.000,00 do 9.999,00 EUR denarnega povračila s strani Slovenskega podjetniškega sklada (SPS).

Na javni poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki zaposlujejo več kot 5 delavcev ter nimajo neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, SPS in drugih institucij ministrstva ter niso v postopku prisilne poravnave  ali stečaja.

Rok za oddajo vloge je 31. 10. 2020, pri tem pa lahko povračilo sredstev zahtevate za nakup naslednje zaščitne opreme:

  • zaščitnih pralnih mask,
  • zaščitnih mask za enkratno uporabo,
  • zaščitnih rokavic,
  • razkužil,
  • brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature.

Poudariti je potrebno, da razkužilni robčki, zaščitni vizirji, kombinezoni, razkužila za čiščenje ostalih površin in stojala oziroma dozatorji niso upravičen strošek in v okviru javnega poziva niso financirani.

Več podrobnosti o razpisu si lahko preberete v javnem pozivu.