Vsakoletna delodajalčeva dolžnost je izplačati delavcem regres za letni dopust, in sicer najkasneje do 1. julija. Znesek regresa mora biti vsaj v višini minimalne plače, kar za leto 2024 pomeni najmanj 1.253,90 EUR oz. v višini ki jo za delodajalca določa zavezujoča kolektivna pogodba. Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je ta upravičen do sorazmernega dela regresa (1/12 za vsak mesec zaposlitve).

Regres za letni dopust lahko delodajalec izplača le izjemoma najkasneje do 1. novembra koledarskega leta. Takšna izjema velja v primeru, da se delodajalec sooča z nelikvidnostjo, in še to le, če je to delodajalcu omogočeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Delodajalčevo neizplačilo regresa za letni dopust predstavlja prekršek, za katerega so določene globe. Delodajalcu v primeru storjenega prekrška grozi kazen v višini od 3.000,00 EUR do 20.000,00 EUR, manjšim delodajalcem, pa se lahko izreče kazen v višini od 1.500,00 EUR do 8.000,00 EUR. Poleg kazni delodajalcu grozi kazen tudi odgovorni osebi delodajalca pravne osebe.

Nadalje pa neizplačilo regresa za letni dopust lahko za delodajalca pomeni tudi negativne posledice pri uveljavljanju drugih pravic (npr. prepove se mu zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev, je omejen pri sodelovanju v postopkih javnega naročanja ter ima omejitve pri ustanavljanju družb).

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ