Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa, da mora delodajalec, ki je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom, o odreditvi le tega obvestiti Zavod za zaposlovanje, in sicer v treh delovnih dnevih od dneva odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalec Zavodu pošlje elektronsko sporočilo na elektronski naslov obvestilacas@ess.gov.si, v katerem navede:

  • naziv in matično številko delodajalca,
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom in
  • datum odreditve takšnega dela.

Dokazilo o poslanem obvestilu je namreč obvezna priloga k vlogi za dodelitev subvencije.

Vloga za pridobitev subvencije za zaposlene z odrejenim skrajšanim delovnim časom bo na Portalu za delodajalce na voljo predvidoma 12. 6. 2020. Predložitev vloge bo mogoče zgolj v elektronski obliki.

Vloga za začasno čakanje na delo, ki ga delodajalci lahko ob izpolnjevanju pogojev koristite do konca meseca junija 2020, pa naj bi bila dostopna že tekom današnjega dne.