Davčno potrjevanju računov v primeru prodaje enonamenskih kuponov od 1.1.2019 dalje

Finančna uprava je 19.12.2018 izdala pojasnilo, kakšne so spremembe pri davčnem potrjevanju računov v primeru prodaje enonamenskih kuponov od 1.1. 2019 dalje. V pojasnilu FURS navaja:

Spremembe pri davčnem potrjevanju računov so pri transakcijah v zvezi z enonamenskimi kuponi, izdanimi od 1. 1. 2019 dalje. V novem 18.b členu ZDDV-1 je določeno, da se pri enonamenskem kuponu vsak njegov prenos, ki ga opravi davčni zavezanec, ki deluje v svojem imenu, šteje za dobavo blaga ali opravljanje storitev, na katero se kupon nanaša. Dejanska izročitev blaga ali dejansko opravljanje storitev, ki ga dobavitelj sprejme v zameno za enonamenski kupon kot plačilo ali delno plačilo, se ne šteje za ločeno transakcijo. Iz navedenega izhaja, da se po DDV zakonodaji šteje, da je bila s tem, ko je davčni zavezanec v svojem imenu opravil prenos (prodajo) enonamenskega kupona, opravljena tudi dobava blaga ali storitve, na katero se kupon nanaša. Dejanska izročitev blaga ali dejansko opravljanje storitev v zameno za enonamenski kupon pa se ne šteje za opravljeno dobavo blaga/storitev (se ne šteje za ločeno transakcijo). Zato znesek, ki ga davčni zavezanec prejme kot plačilo za prenos (prodajo) enonamenskega kupona, ki je bil izdan od vključno 1. 1. 2019 dalje, ni predplačilo pred opravljeno dobavo blaga ali storitev. Ker mora davčni zavezanec v skladu z 81. členom ZDDV-1 zagotoviti, da je za opravljeno dobavo izdan račun, mora davčni zavezanec torej zagotoviti, da je izdan račun za prenos enonamenskega kupona za dobavo blaga ali opravljanje storitev, na katero se kupon nanaša.

 

Dodatne informacije v zvezi s tem so na voljo na straneh 188 in 189 FURS-ovega dokumenta, ki se nahaja TUKAJ.

2018-12-27T09:20:23+00:00 28. decembra 2018|Novice|