Davčni zavezanci, ki so ali nameravajo letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodkov iz dejavnosti (DohDej) oddati po 31. 3. 2022, se prestavi rok za plačilo marčne akontacije na 10. 5. 2022. Prav tako se za dotične davčne zavezance prestavi rok za plačilo proračunske akontacije – to je potrebno plačati v primeru, da sta bili januarski in februarski akontaciji obračunani in plačani v nižjem znesku kot izhaja iz obračuna akontacije za leto 2021.

Za davčne zavezance, ki so oddali letni obračun do 31. 3. 2022, se roki za plačilo akontacij ne spreminjajo.

Skrajni rok za oddajo letnih obračunov (DDPO in DohDej) je 3. 5. 2022.

 

Vir: GOV.SI