Blaž Šlemic

BLAŽ ŠLEMIC

Poslovnofinančni svetovalec v računovodski hiši Unija.

Je diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved s področja poslovnih financ. Ima 11-letne delovne izkušnje na področjih vodenja bančnih poslov, bančnega poslovanja s pravnimi osebami, investicijskega bančništva ter podjetniških financ; izkušnje na pozicijah direktorja podružnice tuje banke, direktorja sektorja za poslovanje s pravnimi osebami in druge funkcije. Bil je član odbora za prestrukturiranje v okviru Združenja bank Slovenije in član odbora za prestrukturiranje v okviru banke, trenutno pa je član Združenja nadzornikov Slovenije. Je specialist za področja: poslovne finance, projektno financiranje, finančne analize, financiranja, finančno in poslovno prestrukturiranje.