Povzetek januarske številke

Tema meseca

Bliža se rok za davčne napovedi fizičnih oseb za prejete dohodke iz kapitala (dr. Nina Orehek Ručigaj)

 

Kadri

 •  Povračilo strošov za prehrano na službeni poti (Tadeja Jerič)

Davki

 • Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem (po ZDOH-2) z novostmi v letu 2020 (Anja Premrn)

 

Računovodstvo

 • Nefakturirane dobave, razmejitve in rezervacije  (Kristinka Vukovič)

 

Finance

 • Vrste metod ocenjevanja vednosti podjetij (Dejan Kaligaro)

 

Novejša pojasnila MF in FURS

 • Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Uporaba posebne nižje, 5-odstotne stopnje DDV
 • Davek na dodano vrednost

 

Strokovna mnenja

 • Obračun DDV pri storitvah v zvezi z nepremičnino
 • Obravnava jubilejnih nagrad

 

Rokovnik

 • Izplačila za januar 2020
 • Pomembni podatki s področja računovodenja, tako za pravne kot tudi za fizične osebe.

 

Izobraževanja IR, ne spreglejte, novice

 

V kolikor bi želeli prejemati bilten Unikum, vas vabimo, da se v naši Knjigarni naročite na tiskano izdajo ali elektronsko izdajo biltena Unikum.