unikum2-2023

Tema meseca: Računovodski in davčni vidiki rezervacij (Kristinka Vukovič)

Davki

  • Davčni obračun za samostojne podjetnike za davčno leto 2022 (Jure Ajdovec)

Finance

  • Regulirana cena električne energije ali pomoč za obdobje regulacije po noveli zakona (Dejan Kaligaro in Omar Smajlović)

IT

  • Računovodstvo in kibernetska varnost (2. del) (Miha Senčar)

Novejša pojasnila MF in FURS

  • Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih
  • Uvoz blaga pri podružnici tujega podjetja
  • Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in pokojnine
  • Boniteta za električna vozila in davčno priznavanje stroškov v delu, ki se nanašajo na zasebno uporabo
  • Olajšava za rezidente do dopolnjenega 29. leta starosti
  • Davčna obravnava plačil povezanim osebam na podlagi negativne obrestne mere
  • Izvzem dividend po 24. členu ZDDPO-2, ki so bile obdavčene na viruh

Ne spreglejte tudi:

Če bi želeli prejemati bilten Unikum, vas vabimo, da se v naši Knjigarni naročite na tiskano izdajo ali elektronsko izdajo biltena Unikum.