Povzetek decembrske številke

Tema meseca: Rezervacije ob zaključku leta 2020 (Kristinka Vukovič)

Davki

 • Poročanje o naknadnih vplačilih in poslih v zvezi z nepremičninami (dr. Nina Orehek Ručigaj)
 • Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost (Tadeja Jerič)
 • Inventura – vidik DDV (Anja Premrn)

Finance

 • Strategije rasti med združitvami in prevzemi podjetja (Dejan Kaligaro)

Kadri

 • Seznanitev delavcev s podatki o plačah, prispevkih za socialno varnost in dohodnino preteklega leta (Tadeja Jerič)

 

Novejša pojasnila MF in FURS

 • Ugotovitve iz inšpekcijskih nadzorov lastnih deležev
 • Obročno plačevanje davka
 • Transferne cene
 • Davčni inšpekcijski nadzor transfernih cen

 

Strokovna mnenja

 • Pojasnilo glede DDV pri uvozu oziroma izvozu
 • Upravičenost koriščenja pomoči iz PKP

Rokovnik

 • Izplačila za december 2020
 • Pomembni podatki s področja računovodenja, tako za pravne kot tudi za fizične osebe.

 

Izobraževanja IR, ne spreglejte, novice

 

V kolikor bi želeli prejemati bilten Unikum, vas vabimo, da se v naši Knjigarni naročite na tiskano izdajo ali elektronsko izdajo biltena Unikum.