Andreja Hočevar

ANDREJA HOČEVAR

svetovalka v računovodski hiši Unija

Že več kot desetletje se poglobljeno ukvarja s svetovanjem na področju zaposlovanja tujcev in zakonsko podlago povezano s tem. Njeno področje je tudi svetovanje vezano na urejanje napotitve delavcev v države članice EU ali tretje države in s tem povezanih rezidentskih statusov oz. uveljavljanja določil Mednarodnih pogodb za izogibanje dvojnemu obdavčenju.