Ministrstvo za zdravje je predstavilo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo z namenom kritja pravic iz tega naslova.

Dolgotrajna oskrba je opredeljena kot sistem storitev in ukrepov namenjenih osebam, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Namen zakonodajalca je, da bi navedene kategorije oseb lahko čim dlje ostale v domačem okolju, v katerem bi jim bile omogočene storitve iz javnih sredstev ali dodatne storitve v institucionalnih ustanovah (kot je dom upokojencev, razen za del, ki je namenjen namestitvi).

Z namenom zagotavljanja teh storitev ministrstvo predlaga nov obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 2,94 %, ki pa bi se razdelil med delavca in delodajalca, v enaki višini (1,47 %). Čeprav predlog zakona, dodatno predvideva znižanje ostalih prispevkov za socialno varnost, se bo kljub temu skupni strošek delodajalca povišal, saj se bo višina prispevkov iz 38,20 %, zvišala na 40,10 %.

 

Trenutno je predlog zakona šele v javni obravnavi, zato lahko morebitne spremembe pričakujemo šele v naslednji polovici prihodnjega leta.