Ministrstvo za finance je Vladi Republike Slovenije podalo predlog za spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, natančneje za povišanje prehrane med delom.

Po trenutno veljavni zakonodaji se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prehrane med delom v višini 6,12 EUR za vsak dan, ko je delavec na delu prisoten štiri ure ali več. Po predlogu ministrstva bi se znesek povišal na 7,96 EUR, in sicer že za mesec september. Prav tako bi se povišalo povračilo stroškov prehrane, če je delavec na delu prisoten  deset ur ali več. V tem primeru bi bil poleg polnega zneska prehrane med delom upravičen še do največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu (sedaj 0,76 EUR).

Potrjena sprememba pa najverjetneje ne bo veljala za vse delavce, saj se predlog nanaša na davčno uredbo, ki določa najvišje zneske, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ne ureja same delovnopravne obveznosti delodajalcev, določenih v kolektivnih pogodbah oziroma internih aktih.