V naslednjih mesecih bo Finančna uprava tveganju, da zavezanci poslujejo brez transakcijskega računa, posvetila večjo pozornost.

Pomembno je, da, v kolikor poslovni subjekt nima odprtega transakcijskega računa, tega čim prej odpre. Če poslovni subjekt račun odpre pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, tega ni potrebno sporočiti Finančni upravi, saj ta podatek pridobijo po uradni dolžnosti iz Registra transakcijskih računov. Če pa poslovni subjekt odpre račun v tujini, ali ima že odprt račun v tujini in tega ni prijavil Finančni upravi, pa naj ta račun prijavi Finančni upravi z obrazcem DR-Račun preko eDavkov.

Da bi zadostil vsem predpisom, mora samostojni podjetnik imeti odprt poslovni račun, saj drugače le-ta ne bo objavljen v AJPES-u. Na AJPES-u je opredeljeno: “Četudi nam stranke (s.p. ali zasebniki, ki opravljajo dejavnost) sporočijo, da želijo javno objavo računa vrste A, račun ne more biti javen po obstoječih pravilih. Račun postane javen le takrat, ko stranka v banki spremeni račun vrste A (osebni) v račun vrste T (poslovni).”

Hkrati pa navajajo, da lahko s.p. uporablja zgolj osebni račun.

AJPES v skladu z aktualno zakonodajo vodi register transakcijskih računov (RTR), podatke za vodenje RTR pa posredujejo banke. AJPES ne določa pogojev odpiranja in vodenja transakcijskih računov pri bankah. Kadar so torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), kot je to določeno z Aktom, vodijo pa se v poslovnem delu RTR in so tudi vpisani v Poslovni register Slovenije in so s tem javni. Podatki o transakcijskih računih fizičnih oseb (vrsta računa A) pa so osebni podatki, zato za dostop do teh podatkov veljajo pravila, ki jih določa ZVOP-1, in torej niso javno dostopni.

Kaj navedeno pomeni?

Samostojni podjetniki in zasebniki, ki opravljajo dejavnost, bodo tako lahko namesto dveh ločenih transakcijskih računov imeli le en transakcijski račun (lahko tudi osebni), ki ga bodo uporabljali v poslovne in zasebne namene. Kot pa smo povedali že prej, osebni bančni račun (vrsta A) ne more biti javen, četudi se ga uporablja v poslovne namene.