Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje in kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, kdaj je potrebna slabitev, … – to so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Področje osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin je obsežno in zahtevno, zato se ga bomo lotili po korakih.

Obravnavali bomo vprašanja vezana vrednotenje in na odpise osnovnih sredstev, na pripoznanje investicijskega vzdrževanja , kdaj lahko spreminjamo amortizacijsko stopnjo, kako urediti register osnovnih sredstev, kaj z drobnim inventarjem in podobno. Na ta vprašanja in dileme bomo odgovorili z računovodskega in tudi davčnega vidika ter predstavili njihov vpliv na višino davčne osnove.

 

 PROGRAM

 • predstavitev zakonske podlage za pravilno evidentiranje NS, OS in nepremičnin
 • pravila za začetno pripoznanje sredstev in stroškov v zvezi z osnovnimi sredstvi , NS in nepremični – na praktičnih primerih,
 • vrednotenje posamezne kategorije (amortiziranje, slabitev, prevrednotenje), spreminjanje načina vrednotenja ter vpliv na davčno bilanco
 • Amortizacija, vzdrževanje, prihodki in odhodki v zvezi z osnovnimi sredstvi
 • deli osnovnih sredstev in nepremičnin
 • Osnovna sredstva v glavni knjigi in v registru osnovnih sredstev
 • Inventura osnovnih sredstev (osnova za popis, priprava in izvedba popisa, prikaz knjiženja ugotovljenih inventarnih razlik)
 • Kontrolnik opravil pred sestavo zaključnega računa

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen knjigovodjem osnovnih sredstev in računovodjem, ki vodijo osnovna sredstva upoštevaje splošne slovenske računovodske standarde (tema seminarja niso posebnosti, ki veljajo za negospodarstvo). Za vas smo pripravili praktične primere, ki jih bomo reševali in pojasnjevali skupaj.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Webinar se izvaja v dveh delih, 7.4. in 8.4.2020, trajanje posameznega dela pa je 3 šolske ure (od 13.00 do 15.15).
 • Potrebujete računalnik in dostop do interneta. Za boljši zvok priporočamo uporabo slušalk.
 • Če se webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, vam bo približno en mesec od izvedbe webinarja na voljo posnetek.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.