Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Pravilnik o računovodstvu je temeljni akt za ravnanje odgovorne osebe javnega prava ter računovodske službe pri evidentiranju poslovnih dogodkov. Prava podlaga je Zakon o računovodstvu, ki se v delih, ki niso posebej določeni z navedenim predpisom in podzakonskimi akti sklicuje na SRS. Izpostavili bomo bistvena področja glede pomembnosti, odgovornosti, listin ter vrednotenju računovodskih kategorij in vključili tudi letni popis.

 

PROGRAM

 • pomen in nujnost Pravilnika o računovodstvu tudi v javnem sektorju,
 • predstavitev vzorca Pravilnika skozi posamezne določbe Zakona o računovodstvu z obrazložitvami,
 • določitev kriterijev za pomembnost, bistvenost, razkritja in kako v primeru , če vsebina listine ne razriva dovolj podatkov,
 • obravnava metod vrednotenja posameznih gospodarskih kategorij,
 • razlike med določenimi uporabniki in drugimi uporabniki,
 • hramba , arhiviranje knjig in listin,
 • finančno poslovanje s poudarki na gotovinskem, negotovinskem poslovanju ter zadolževanju.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vsem, ki so odgovorni za  delo v javnem sektorju in sestavljajo  pravilnik prvič ali ga že  uporabljajo ter ga želijo prenoviti in uskladiti z najnovejšimi določbami računovodskih predpisov in glede na dejansko stanje v praksi.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Webinar se izvaja v dveh delih, 2.4. in 3.4.2020, trajanje posameznega dela pa je eno polno uro (od 9.00 do 10.00).
 • Potrebujete računalnik in dostop do interneta. Za boljši zvok priporočamo uporabo slušalk.
 • Če se webinarju ne boste mogli pridružiti v živo, vam bo približno en mesec od izvedbe webinarja na voljo posnetek.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.