Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Kako ugotavljati in razporejati proizvajalne stroške po izdelkih, da bi bila proizvodna vrednost izdelka odraz stvarnih stroškov proizvodnje izdelka in dobra osnova za nadzor v izdelovanju in za kalkuliranje prodajne cene.

 

 PROGRAM

Na seminarju obravnavamo vrednotenje proizvodnje po proizvajalnih stroških, ki so osnova za knjigovodsko obravnavo proizvodnje, za kalkulacije prodajnih cen izdelkov in za nadzor nad stroški v proizvodnji. Obravnavamo specifikacijo proizvajalnih stroškov (neposrednih in posrednih), njihovo planiranje in razporejanje po izdelkih ter spremljanje stroškov v proizvodnji. Pri tem upoštevamo različne vrste proizvodnje in navajamo nekaj značilnih rešitev iz prakse.

 

Program seminarja:

 • osnovna shema knjiženja proizvodnje:
  • konti knjiženja proizvodnje,
  • knjiženje enonivojske in večnivojske proizvodnje,
 • specifikacija proizvajalnih stroškov in njihove značilnosti za razporejanje na izdelke:
  • neposredni proizvajalni stroški,
  • posredni proizvajalni stroški,
  • proizvajalni stroški za vrednotenje proizvodnje in za kalkulacije proizvodnih cen izdelkov,
 • organizacijski predpogoji za planiranje, vrednotenje, knjiženje in spremljanje proizvodnje:
  • materialni in delovni normativi,
  • stroškovni nosilci in stroškovna mesta v proizvodnji,
 • planiranje in plansko kalkuliranje proizvajalnih stroškov po izdelkih,

Plansko kalkuliranje posameznih proizvajalnih stroškov po izdelkih (polizdelkih) sledi pravilom verodostojnega vrednotenja izdelkov, možne enostavnosti in  tehnološke sledljivosti. Obravnavamo posamično vrsto stroška in zanj določimo način kalkuliranja po  izdelkih v danem tehnološkem okolju.

 • spremljanje in obračunavanje proizvodnje:
  • evidentiranje porabe izdelavnega materiala,
  • evidentiranje del v proizvodnji,
  • primerjave med obračunanimi in vkalkuliranimi proizvajalnimi stroški, ugotavljanje odstopanj med njimi in obravnava odstopanj,
 • inventura v proizvodnji,
 • analize in vodstvena informatika.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Računovodjem ter knjigovodjem, ki se ukvarjajo s stroškovnim računovodstvom ali s knjigovodstvom proizvodnje. Namenjeno je tudi delavcem, ki se ukvarjajo s planom in z analizami, s kalkuliranjem cen izdelkov, in informatikom.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Vrednotenje proizvodnje, 12.3.2020149.00 +DDVTrajanje: 9.00-13.30