Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

 

-izvedbaS 1.1.2019 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve ZDDV-1. Slednje so zlasti posledica sprememb evropskih predpisov s področja obračunavanja DDV, s katerimi se želi na ravni EU doseči enotno obdavčitev kuponov, ki so izdani po 31.12.2018 in s tem pri čezmejnih transakcijah preprečiti dvojno obdavčitev ali neobdavčitev kuponov. Hkrati se na ravni EU uveljavlja poenostavitev pravil glede določitve kraja opravljanja storitev za mala podjetja, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci – po novem je določena skupna vrednost opravljenih storitev, ki jo mora davčni zavezanec preseči, da je dolžan izpolnjevati obveznosti glede obračunavanja DDV v drugi državi članici.

S spremembami in dopolnitvami ZDDV-1 se ukinjajo tudi določene administrativne obremenitve in spreminja institut samoprijave ter višina obresti v primeru popravljanja napak v obračunu DDV in v primeru naknadne predložitve obračuna DDV.

Na seminarju vas bomo seznanili z vsemi navedenimi spremembami in dopolnitvami, hkrati pa vas bomo seznanili z najnovejšo sodno prakso sodišča EU, ki bo v nekaterih primerih pozitivno vplivala na poslovanje davčnih zavezancev.

 

IZVEDBA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

 • Obdavčitev prodaje kuponov, ki med drugim zajemajo darilne bone, kupone, ki omogočajo nižjo ceno dobavljenega blaga in storitve in druge kupone, ki omogočajo raznovrstne ugodnosti …(praktični primeri, kaj se je spremenilo s 1.1.2019 v primerjavi s pravili, ki so veljala pred 1.1.2019, vključno s sodno prakso sodišča EU)
 • Spremembe glede določitve kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, s poudarkom kdaj se storitve sploh lahko opredelijo kot telekomunikacijske in elektronske storitve
 • Predlagane poenostavitve glede:
  – Priglasitve izbire obdavčitve z nepremičninami (dobava »starih« nepremičnin, oddajanje nepremičnin…);
  – Prijavljanja začasnih odbitnih deležev davčnemu organu – tudi v primeru, če zavezanec vodi ločeno knjigovodstvo;
 • Predvidene spremembe glede uporabe instituta samoprijave pri popravljanju napak v obračunu DDV in naknadne predložitve obračuna DDV , spremembe obrestnih mer – korak nazaj?
 • Najnovejša praksa sodišča EU s področja obračunavanja DDV:
  – uporaba nepremičnine za namene obdavčene dejavnosti, ki prinaša pravico do odbitka DDV;
  – nepravi tristranski posel in vračilo napačno obračunanega DDV;
  – pravica do odbitka DDV v času neidentifikacije za DDV;
  – sorazmernost pri kopičenju kazenskih sankcij proti istemu zavezancu;
  – rok za uveljavitev pravice do odbitka DDV;
  – pravi tristranski posel zavezanca, ki ima več ID – številk za DDV in ostala sodna praksa sodišča EU glede pravih tristranskih poslov;

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.