Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaSeznanili se boste z obračunom plač, njihovo obdavčitvijo in z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo na pravilen obračun plač, tudi s pravilno določitvijo minimalne višine kot tudi z višino minimalne osnove za prispevke. Skupaj bomo rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in Ajpes-u ter ZZZS-u v primeru refundacij. Vljudno vabljeni!

 

IZVEDBA ŠOLE JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

 1. Pravne podlage za obračun stroškov dela (pogodba o delu in seznanitev s predpisi Zakona o delovnem razmerju, Zakona o dohodnini, ZPIZ-2, Zakona o prispevkih za socialno varnost, kolektivne pogodbe za posamezno dejavnost, podzakonski predpisi in uredbe) – bistvena določila,
 2. Seznanitev z vsemi obračunskimi postavkami pri obračunu plače (osnovna plača, dodatki, nadomestila, povračila stroškov, vpliv delovnega časa na izračun, urna postavka za čas nočnega dela, praznikov, bonitete ..)
 3. Davčne olajšave pri obračunu plač in vpliv na višino neto plače (seznanitev z dohodninsko lestvico in vsemi olajšavami (splošne, osebne in posebne olajšave) – kaj je dolžan delodajalec pridobiti),
 4. Posebnosti pri obračunu plač – bonitete (vrednotenje bonitet), refundacije, odtegljaji,
 5. Obračun regresa za letni dopust in pravilna dohodninska stopnja v navedenem primeru,
 6. Izplačilo nagrade delavcu, ki se nanaša na daljše časovno obdobje, in pravilno poročanje ter pravilen izračun odpravnin glede na razlog prenehanja delovnega razmerja
 7. Postopek obračuna plač in nadomestil s praktičnimi primeri (enostavni in zapletenejši obračuni plač) in poudarkom na kontrolah, ki jih je potrebno izvesti po izvedeni računalniški obdelavi podatkov ter knjiženju postavk,
 8. Delavnica reševanja primerov z možnostjo aktivnega sodelovanja slušateljev

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • začetnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z obračunom plač,
 • računovodjem in knjigovodjem,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim tajnicam in tajnikom, ki so prevzeli tovrstno zadolžitev,
 • vsem, ki bi želeli pridobiti znanje s področja obračuna plač in jih ta tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 16., 18., 22. in 24. junij 2020.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30 in trajajo do 13.00. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.
 • Udeleženci bodo prejeli gradivo kot vodnik s ključnimi podatki, kamor si bodo lahko zabeležili še dodatne pomembne informacije, ki jih bodo pridobili. Za reševanje nalog bodo potrebovali kalkulatorje.
 • Slušatelji se lahko udeležijo le posamezne šole (šole osnov ali šole poglobljenega znanja), lahko pa tudi obeh šol. V slednjem primeru nudimo pri poglobljeni šoli 10% popust na kotizacijo.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

Izvedba predavanj bo potekala skladno s priporočili in varnostnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19:

 • V predavalnicah je število udeležencev omejeno, mize in stoli so razporejeni tako, da je med osebami zagotovljena razdalja vsaj 1,5 m.
 • Nošenje maske je obvezno v skupnih prostorih, torej v preddverju in v toaletnih prostorih.
 • V vsaki predavalnici je na voljo razkužilo na senzor, razkužilo je na voljo tudi ob prihodu v poslovno hišo.
 • Če se le da, naj čim več predavanja poteka ob odprtih oknih.
 • Prostori in oprema so po končanem predavanju razkuženi.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Šola obračuna plač, osnove, 16., 18., 22. in 24. junij 2020490.00 +DDVTrajanje: 8.30-13.00