Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadajnji termini niso razpisani&

Na Šoli o DDV – osnove bomo obravnavali osnovna načela in tudi posebnosti pri plačevanju DDV od storitev, pri spletni trgovini, dobavah blaga, transakcijah z nepremičninami kot tudi posebnih ureditvah. Vključili bomo veliko praktičnih zgledov. Opozorili vas bomo tudi na spremembe Zakona o DDV, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2022, kot npr. spremembe pri odbijanju vstopnega davka, izdajanju računov, odbitku DDV pri nabavi električnih vozil in registraciji za tuje davčne zavezance. Če vas navedene vsebine zanimajo, vas vabimo, da se nam pridružite.

 

 PROGRAM

 • Pregled slovenske in evropske zakonodaje,
 • kaj vse spada v predmet obdavčitve – kaj so obdavčljive, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • kdo so davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV,
 • kje je kraj obdavčitve pri dobavah blaga in storitev,
 • obdavčitev storitev, ki se opravljajo končnim potrošnikom, ki imajo prebivališče v EU (uporaba posebne ureditve VEM),
 • uporaba splošnega pravila in posebnih pravil pri obdavčitvi kotizacij za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd. (konkretni primeri),
 • kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • obdavčitev pri prodaji blaga na daljavo (prag 10.000 evrov in uporaba posebne ureditve VEM),
 • promet blaga z EU in tretjimi državami,
 • posebna ureditev pri skladiščenju blaga na odpoklic,
 • posebnosti pri zaporednih dobavah in tristranskih dobavah (konkretni zgledi),
 • kaj vse je oproščeno DDV,
 • nastanek obveznosti obračuna DDV,
 • davčna osnova in davčne stopnje,
 • kateri so obvezni podatki na izdanih računih – novosti pri izdajanju računov v papirni obliki v letu 2022,
 • kdaj moramo uporabiti obvezne klavzule na računih,
 • kdaj nastane pravica do odbitka DDV – novosti pri odbijanju vstopnega davka v letu 2022 že v tistem davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV,
 • odbitek DDV pri osebnih avtomobilih s pogonom brez izpusta ogljikovega dioksida, od 22. 1. 2022 dalje,
 • posebnosti pri izračunavanju odbitnega deleža DDV,
 • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
 • vlaganje zahtevkov za vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • kdaj se je potrebno registrirati za DDV v tujini,
 • novosti pri registraciji tujih davčnih zavezancev v Sloveniji v letu 2022,
 • kdaj plačamo 2 % davek na promet nepremičnin pri prometu nepremičnin,
 • pogoji za uporabo nižje stopnje 9,5 % in 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah (konkretni zgledi),
 • kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški,
 • konkretni zgledi izpolnjevanja evidence o obračunanem DDV (knjiga izdanih računov) in evidence o odbitku DDV (knjiga prejetih računov),
 • konkretni zgledi izpolnjevanja obrazca DDV-O – spremembe pri predlaganju obračuna DDV v letu 2022,
 • rekapitulacijsko poročilo in
 • poročilo o dobavah po 76.a členu.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • Računovodjem, knjigovodjem in referentom za obračun DDV, ki bi želeli obnoviti in poglobiti svoje znanje na področju DDV in se seznaniti z novostmi, in
 • vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 24., 26. in 31. maj 2022.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.
 • Možnost plačila na 2 ali 3 obroke!
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Še vedno sledimo osnovnim smernicam preprečevanja okužb s Covid-19, kot so razkuževanje rok, redno zračenje prostorov ter razkuževanje miz in opreme.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Št. udeležencev
The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Šola o DDV - osnove, 24., 26. in 31.5.2022
Ura: 8.30-13.00
400.00 +DDV
Neomejeno

×