Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
22., 24. in 28.1.2020
9., 11. in 15.6.2020&

-izvedbaV tridnevni šoli o DDV vas bomo seznanili z osnovami sistema DDV v teoriji in praksi na način, primeren za tiste, ki se z DDV še ne ukvarjate prav dolgo. Vabljeni pa tudi tisti, ki bi želeli osnove ponoviti in obnoviti znanje. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020. Poudarek šole bo na praktičnih zgledih.

 

IZVEDBA ŠOLE JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

1. DDV

 • Pregled slovenske in evropske zakonodaje,
 • novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2020 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (identifikacijska številka kupca pri znotrajskupnostni dobavi blaga, zaporedne dobave blaga, novosti pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic (spremembe pri rekapitulacijskem poročilu), dokazovanje dobav blaga v drugo državo članico, nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.),
 • kaj vse spada v predmet obdavčitve,
 • kdo so davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV,
 • kaj so obdavčljive, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • kje je kraj obdavčitve pri dobavah blaga in storitev,
 • kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • nastanek obveznosti obračuna DDV,
 • davčna osnova in davčni stopnji,
 • posebnosti pri izdaji računov,
 • promet blaga z EU in tretjimi državami,
 • kaj vse je oproščeno DDV,
 • kdaj moramo uporabiti obvezne klavzule na računih,
 • kdaj dobimo pravico do odbitka DDV,
 • posebnosti pri izračunavanju odbitnega deleža DDV,
 • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
 • vlaganje zahtevkov za vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • kdaj se je potrebno registrirati za DDV v tujini,
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

2. Drugi prometni davki

 • Kdaj plačamo davek na promet nepremičnin in
 • davek na motorna vozila.

3. Knjigovodstvo

 • Konkretni zgledi izpolnjevanja evidence o obračunanem DDV (knjiga izdanih računov),
 • evidence o odbitku DDV (knjiga prejetih računov) in
 • druge evidence.

4. Obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu

 • Konkretni zgledi izpolnjevanja obrazca DDV-O,
 • rekapitulacijskega poročila in
 • poročila o dobavah po 76.a členu.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • začetnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z DDV,
 • računovodjem, knjigovodjem in referentom za obračun DDV, ki bi želeli obnoviti svoje znanje na področju DDV, in
 • vsem, ki bi radi pridobili osnovna znanja s področja DDV in ostalih prometnih davkov.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 18., 22. in 25. oktober 2019.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Udeleženci šole lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na šoli.
 • Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.
 • Možnost plačila na 2, 3 ali 4 obroke!
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.