Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Preko praktičnih posameznih primerov konsolidiranja vseh bilančnih postavk priti do dejanske izdelave konsolidiranih računovodskih izkazov in vključitve le-teh v konsolidirano letno poročilo – kako? Preprosto – z udeležbo na naši šoli.

 

 PROGRAM

 1. MODUL
 • Osnovni pojmi konsolidacije
  • opredelitev konsolidiranih računovodskih izkazov
  • zavezanci za pripravo konsolidiranega letnega poročila
  • prostovoljno konsolidiranje
  • prehod na MSRP
  • opredelitev skupine
  • določitev konsolidacijskega kroga
  • predpostavke konsolidiranja
  • postopki konsolidiranja
 • Praktični primeri
  • konsolidiranje kapitala
   • poslovne združitve – dobro ime in “slabo ime”
   • prvo konsolidiranje
   • ustanovitev podjetja
   • nakup podjetja
   • medletni dodatni nakupi deležev (nakup po fazah)

 

 1. MODUL
 • Praktični primeri
  • konsolidiranje kapitala (nadaljevanje)
   • medletni dodatni nakupi deležev (nakup po fazah)
   • različni primeri v povezavi s konsolidacijo kapitala
  • konsolidiranje medsebojnih terjatev in obveznosti
  • izločanje vmesnih dobičkov in izgub
   • prodaja neopredmetenih osnovnih sredstev
   • prodaja osnovnih sredstev
   • zaloge
  • izločanje prihodkov in odhodkov

 

 1. MODUL
 • Praktični primeri:
  • konsolidiranje v primeru spremembe predpostavke enotnega vrednotenja
  • merjenje manjšinskega deleža
  • nakupi manjšinskih deležev
  • konsolidiranje podjetja v tujini
  • konsolidiranje podjetij pod skupnim upravljanjem
  • konsolidiranje pridruženega podjetja
  • sorazmerno konsolidiranje
  • konsolidiranje v večstopenjskih skupinah
  • odloženi davki pri konsolidiranju

 

 1. MODUL
 • Izdelava dejanskih konsolidiranih računovodskih izkazov
 • Priprava okvirja za izdelavo konsolidiranega letnega poročila v skladu z MSRP

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Šola, delavnica je namenjena vsem, ki ste šele pričeli z delom na področju konsolidiranja in vsem, ki se že dalj časa srečujete s konsolidiranjem, tistim, ki opravljate nadzor nad izvedbo konsolidiranja (s strani kontrolinga, notranje revizije in zunanje revizije) in tistim, ki pripravljate konsolidirana letna poročila.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 21., 22., 29. in 30. januarja 2020.
 • Praktični del poteka v programu Excel, zato priporočamo, da udeleženci s seboj prinesejo prenosne računalnike.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.
 • Možnost plačila na 2, 3 ali 4 obroke!
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.