Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
15., 17., 21. in 23.4.2020&

Bi želeli znanje knjiženja poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva  še poglobiti? Lepo vabljeni v poglobljeno  šolo, kjer bomo na enostaven in praktičen način obravnavali knjiženje pogostih in tudi specifičnih poslovnih dogodkov. Nekateri poslovni dogodki bodo že vnaprej pripravljeni, druge pa bomo oblikovali in knjižili skupaj.

Po knjiženju poslovnih dogodkov bomo sestavili še izkaz poslovnega izida in bilanco stanja. Obravnavali bomo tudi možnosti pokrivanja poslovne izgube in porabe dobička in se podučili tudi kako ugotovimo bilančni dobiček in izračunamo davčno obveznost.

 

 PROGRAM

 • Knjiženje poslovnih dogodkov po vseh metodah vrednotenja za osnovna sredstva in naložbene nepremičnine (po SRS 1, 2, 6 in v povezavi z drugimi standardi)
 • Knjiženje poslovnih dogodkov za sredstva: finančna, denarna, terjatve, zaloge ob nabavi, kasnejšem merjenju, porabi, odtujitvi…) predvsem na podlagi SRS 3, 4, 5, 7
 • Knjiženje poslovnih dogodkov po SRS 8 in 9 (dolgovi, kapital),
 • Knjiženje časovnih razmejitev in rezervacij po SRS 10 in 11,
 • Posebnosti glede stroškov, odhodkov, prihodkov po SRS 12-15
 • Delavnica s knjiženjem poslovnih dogodkov, skupnim zaključevanjem poslovnega leta, sestavo letnega poročila in branje računovodskih izkazov

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vsem, ki se ukvarjate s knjiženjem poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sestavljanjem računovodskih izkazov na področju gospodarstva, ne glede na to ali so to družbe ali samostojni podjetniki. Pridobljeno znanje je možno uporabiti tudi za vse druge organizacije, ki vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva na podlagi Slovenskih računovodskih standardov (npr. za zasebne zavode, društva).

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 19., 24., 26. in 30. september 2019.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.
 • Možnost plačila na 2, 3 ali 4 obroke!
 • V kotizacijo je vštet tudi Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS po sistemu dvostavnega knjigovodstva, ki sta ga napisali gospa Marija Ravnik in gospa Kristinka Vukovič. Udeleženci priročnik prejmejo ob pričetku šole.
 • Udeleženci šole osnov v preteklih dveh letih lahko koristijo 10% popust na kotizacijo (potrebno zapisati v opombe pri prijavi!). Popusti se ne seštevajo!
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.