Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Pojasnilo 1 k SRS 11 prinaša pravila za računovodenje kriptožetonov pri SRS uporabnikih. Odbor za pojasnjevanje MSRP (IFRIC) je 5.3.2019 obravnal kriptovalute in potrdil, da se obravnavajo kot zaloge oziroma neopredmetena sredstva. Teorijo iz obeh zbirk standardov bomo dopolnjevali na zgledih knjiženj s povezavami na davčno zakonodajo.

 

 PROGRAM

I. Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov:

 • Opredelitev gospodarskih kategorij – sredstvo, kapital, obveznosti
 • Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
 • Določanje poštene vrednosti
 • Davčna obravnava

II. Zgledi knjiženj:

 • Kriptovalute kot neopredmeteno sredstvo (MSRP uporabniki)
 • Kriptovalute kot zaloge (MSRP uporabniki)
 • Kriptovalute kot posebna vrsta finančnih sredstev (SRS uporabniki)
 • Kriptožetoni kot odloženi prihodki

III. Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • računovodjem
 • davčnim svetovalcem
 • pravnim svetovalcem
 • vlagateljem v kriptovalute
 • izdajateljem kriptožetonov

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Vmes je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Računovodski vidiki kriptovalut, 27.5.202079.00 +DDVTrajanje: 14.00-16.30