Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
5.6.2019&

-izvedbaDelodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, saj je v primeru, da promocije ne načrtuje predpisana globa za pravne osebe od 2.000- 40.000 EUR, odgovorne fizične osebe od 500 do 4.000 EUR, za samostojne podjetnike pa od 500 do 10.000 EUR. Prestavili bomo bistvena določila zakonov in nadaljevali z obravnavo poslovnih dogodkov z delovnopravnega, računovodskega ter davčnega vidika. Zelo pomembna je namreč predložena dokumentacija, ki je podlaga za knjiženje in vam lahko dogodki povezani s promocijo tudi znižujejo davčno osnovo.

 

IZVEDBA KRATKEGA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

I. Pravne podlage za izvajanje promocije zdravje na delovnem mestu:

 • 1.1 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-) ter podzakonski predpisi
 • 1.2 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-)
 • 1.3 Smernice o varovanju zdravja na delovnem mestu ( Ministrstvo za zdravje- marec 2015)
 • 1.4 Izjava o varnosti z oceno tveganja – podlaga pisna ocena tveganj

 

II. Podrobneje skozi bistvena zakonodajna določila

 • 2.1. Dolžnosti delodajalcev
 • 2.2. Proces izvajanja promocije zdravja na delovne mestu
 • 2.3. Načrt za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu povezan z oceno tveganja
 • 2.4. Odgovornost in sankcije v primeru neupoštevanja zakonodajnih določil.

 

III. Posledice sprejetih ukrepov in aktivnosti z vidika računovodske in davčne obravnave:

 • 3.1. Računovodska obravnava povezana z določili SRS in PSR
 • 3.2. Evidentiranje poslovnih dogodkov povezanih z davčno obravnavo (DDV vidik, dohodninski vidik ter davčno priznavanje odhodkov v skladu z določili ZDDPO-2)

 

IV. Pravna podlaga povezana z definicijo in obdavčitvijo bonitet:

 • 4.1. Obdavčitev fizičnih oseb skozi bonitete po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
 • 4.2. Podrobneje o ugodnostih, ki se ne štejejo za boniteto

 

V. Vidik obdavčitve skozi določila ZDDPO-2:

 • 5.1. Davčno priznani stroški po določbi ZDDPO-2
 • 5.2. Ločnica med stroški potrebnimi za poslovanje ter stroški, ki niso potrebni in imajo značaj privatnosti

 

VI. Pregled določil ZDDV-1 ter Pravilnika o izvajanju ZDDV-1:

 • 6.1. Pravica do odbitka – povezava na zakonodajne člene EU direktive in materialne zakonodaje
 • 6.2. Sodna praksa na področju odbitka vstopnega DDV

 

VII. Pregled sodne prakse na področju bonitet ter davčno priznanih stroškov ( samo izbrani primeri)

 

VIII. Primeri poslovnih dogodkov skozi vse davčne vidike z obrazložitvijo

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • direktorjem in vodstvenemu kadru,
 • računovodjem in knjigovodjem,
 • samostojnim podjetnikom,
 • promotorjem zdravja na delovnem mestu,
 • kadrovskim delavcem,
 • računovodskim in davčnim svetovalcem,
 • in vsem ostalim, ki jih ta tematika zanima.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Kratek seminar traja 4 šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.