Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
26.2.2020
10.6.2020&

-izvedbaPoslujete preko s.p. in razmišljate o upokojitvi ter o možnostih prenosa svojega podjetja na družinskega člana ali pa morda o prodaji podjetja kakšni drugi osebi?

Ali pa morda želite nadaljevati s poslovanjem in želite spoznati možnosti za zmanjšanje svoje odgovornosti s prenosom dejavnosti na d.o.o.?

 

IZVEDBA KRATKEGA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

Na seminarju bomo obravnavali možnosti prenosa podjetja samostojnega podjetnika na drugo osebo in njihove davčne posledice.

Predavanje vključuje pregled pravil za preoblikovanje podjetnika, ki je način, kako se podjetnik iz statusa podjetnika (iz obdavčevanja dohodkov iz dejavnosti po progresivni dohodninski davčni lestvici) preoblikuje v kapitalsko družbo, ki plačuje davek od dohodka pravnih oseb po 17% davčni stopnji. Vendar pa je potrebno upoštevati celoten davčni vidik poslovanja v okviru družbe, da lahko naredimo pravo primerjavo med poslovanjem v okviru statusa podjetnika oziroma kapitalske družbe z davčnega vidika. Obravnavali bomo možnost podjetnikovega preoblikovanja v kapitalsko družbo brez davčnih posledic, pri čemer bomo opozorili na kaj morate biti pozorni pri samem preoblikovanju, da vam zaradi preoblikovanja ne bo potrebno plačati davka.

 

Vsebina seminarja zajema:

 • Možnosti pri prenosu podjetnikovega podjetja na drugo fizično osebo,
 • Postopen prenos premoženja na drugo fizično ali pravno osebo,
 • Kaj za podjetnika pomeni prodaja podjetja z davčnega vidika,
 • Preoblikovanje samostojnega podjetnika posameznika po ZGD-1,
 • Možnosti za izvzem premoženja iz dejavnosti v zasebno gospodinjstvo pred preoblikovanjem podjetja s.p. v kapitalsko družbo,
 • Prenos dela podjetja na drugo osebo (predvsem kapitalsko družbo po ZGD-1),
 • Druga računovodska in davčna vprašanja.

 

Pri preoblikovanju podjetnika v kapitalsko družbo bomo obravnavali:

 • Možnosti preoblikovanja (v novo ali prevzemno kapitalsko družbo),
 • Kdaj se preoblikovati,
 • Kako izkoristite nevtralno davčno obravnavo pri preoblikovanju,
 • Pravila pri sestavljanju računovodskih izkazov pri preoblikovanju,
 • Pravila pri sestavljanju davčnega obračuna zaradi preoblikovanja,
 • Na kaj morate biti pozorni pri preoblikovanju, da preoblikovanje ne bo imelo davčnih posledic,
 • Davčni vidik pri preoblikovanju (izdaja računov, oddaja DDV-obračunov…),
 • Opozorila o tem, na kaj morate biti pozorni pri tem postopku
 • Druga računovodska in davčna vprašanja v zvezi s preoblikovanjem.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • računovodjem,
 • davčnim svetovalcem in drugim davčnikom,
 • podjetnikom posameznikom, ki razmišljajo o prenosu dejavnosti v kapitalsko družbo ali na drugega podjetnika, o prodaji podjetja,
 • drugim, ki jih zanima kakšne možnosti za prenos premoženja sploh obstajajo in kakšne so njihove davčne posledice.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja štiri šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en 15-minutni odmor. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.