Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

V praksi se pri obračunavanju DDV od dobav blaga srečujemo z različnimi posebnostmi, zlasti pri dobavah blaga v verižnih poslih, kjer se dogodi le ena fizična dobava blaga, pri čemer pa se lastništvo nad blagom večkrat zamenja. V takšnih primerih se običajno uporabljajo tudi Incoterms klavzule, ki med drugim opredeljujejo kje kupec prevzame blago, s tem pa posledično opredeljujejo tudi kraj, kjer je opravljena dobava blaga in kje mora biti plačan DDV. Če tudi vi sodelujete v verižnih poslih se udeležite seminarja, kjer vam bomo zgolj na praktičnih primerih odgovorili na vaša vprašanja glede določitve kraja dobave blaga, morebitno obveznostjo identifikacije za namene DDV v drugi državi članici Unije in uporabo Incoterms klavzul.

 

 

 PROGRAM

 • Določitev kraja opravljene dobave blaga
 • dobava blaga v verižnih poslih (tri ali več transakcij), kjer se blago prenese iz ene v drugo državo članico Unije in vsi sodelujoči v transakcijah razpolagajo z eno izmed ID številk držav članic Unije za namene DDV
 • dobava blaga v verižnih poslih (tri ali več transakcij), kjer se blago prenese iz ene v drugo državo članico Unije, v transakciji sodeluje tudi davčni zavezanec iz tretje države, ki ne razpolaga z eno izmed ID številk držav članic Unije za namene DDV
 • dobava blaga v trikotnih poslih (dve transakciji), kjer se blago prenese iz ene v drugo državo članico Unije in vsi sodelujoči v transakcijah razpolagajo z eno izmed ID številk držav članic Unije za namene DDV, pri čemer dva davčna zavezanca razpolagata z ID številko iste države članice
 • drugi primeri verižnih poslov
 • Pomen najpogosteje uporabljenih Incoterms klavzul v praksi
 • Nastanek obveznosti obračuna DDV
 • dobave blaga v drugo državo članico Unije
 • pridobitve blaga znotraj Unije
 • uvoz blaga
 • Pravica do odbitka vstopnega DDV in vračilo tujega DDV
 • Kdaj se mora slovenski davčni zavezanec identificirati za DDV v tujini
 • Praktični primeri evidentiranja posameznih dobav blaga v davčne evidence
 • Najnovejša sodna praksa Sodišča EU

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV pri mednarodnih transakcijah.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Prijava

število udeležencev
Praktični primeri določitve kraja dobave blaga pri verižnih poslih in uporaba Incoterms klavzul, 12.6.2019130.00 +DDVTrajanje: 9.00-13.30

Please fill in all required fields