Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaKatera je ustrezna višina povračil potnih stroškov vašim zaposlenim z upoštevanjem delovnopravnega vidika? Kaj pa davčni vidik izplačila dnevnic, kilometrine, stroškov prenočevanja…? Na seminarju bomo povedali tudi, kakšne so novosti v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino v letu 2018.

 

IZVEDBA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

 • Kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu in javnem sektorju,
 • kdaj so potni stroški neobdavčeni,
 • novosti v letu 2018 v zvezi s povračili stroškov pri začasni napotitvi na delo v tujino (kdaj izplačamo dnevnico, kdaj povračilo prehrane med delom, kdaj stroške prevoza na delo, kdaj kilometrino…),
 • katera določila Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja so za vas pomembna,
 • kdaj in kako uporabljate Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino (po davčni uredbi ali uredbi za tujino),
 • oblika in vsebina potnega naloga in obračuna potnih stroškov,
 • zakaj potrebujete pravilnik o službenih potovanjih (vzorec pravilnika je del gradiva),
 • praktični primeri sestavitve potnega naloga,
 • praktični primeri sestavitve obračuna potnih stroškov,
 • kako in kdaj vodite evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj),
 • ali lahko povrnete zaposlenim stroške za nakup letne vinjete,
 • ali lahko dobijo poslovodje in prokuristi izplačane neobdavčene potne stroške,
 • kako je z izplačevanjem potnih stroškov študentom,
 • praktični primeri izračuna dnevnic (tudi zahtevnejši primeri) in
 • aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vsem, ki izpolnjujete potne naloge ali obračune potnih stroškov, kadrovikom in računovodjem, direktorjem in lastnikom družb, samostojnim podjetnikom referentom za obračun plač ter povračil stroškov v zvezi z delom in vsem, ki vas tematika zanima in se z njo srečujete pri svojem delu.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Udeleženci lahko prinesete s seboj vašo kolektivno pogodbo in interne akte, da boste na seminarju preverili njihovo vsebino z vidika potnih stroškov.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.