Loading Dogodki

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV v praksi na način, primeren za tiste, ki si želite vaše znanje na tem področju poglobiti oz. obnoviti. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami, kot tudi transakcije z nepremičninami. Povedali vam bomo tudi, kakšne so spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020.

 

 PROGRAM

1. Opravljanje storitev

 • Uporaba pravil glede kraja obdavčitve storitev (splošno pravilo in posebna pravila – konkretni zgledi),
 • posebnosti pri obdavčitvi kotizacij za izobraževanja, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd.,
 • uporaba posebnih ureditev pri storitvah,
 • pasti pri obdavčitvi po 76.a členu ZDDV-1 (gradbene storitve, zamuda pri samobdavčitvi ipd.),
 • kdaj uporabimo posebno nižjo stopnjo 5 % za elektronsko opravljene storitve.

 

2. Transakcije z blagom

 • Spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020: preverjanje identifikacijske številke za DDV kupca in nova dokazila pri znotrajskupnostni dobavi blaga, nova pravila pri zaporednih dobavah blaga, novosti pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic (spremembe pri rekapitulacijskem poročilu),
 • kdaj izvedemo samoobdavčitev pri pridobitvi blaga znotraj EU,
 • izvoz in uvoz blaga iz tretjih držav,
 • posebnosti pri spletni prodaji blaga na daljavo fizičnim osebam (meja 35.000 evrov),
 • kdaj govorimo o dobavi blaga z montažo,
 • kako so obdavčeni pravi in kako nepravi tristranski posli (konkretni zgledi).

 

3. Transakcije z nepremičninami

 • Posebnosti pri prodaji nepremičnin (kateri davek obračunamo ob prodaji – DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj pri prodaji nepremičnine uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1 – opcijska obdavčitev z vidika DDV),
 • uporaba nižje stopnje DDV pri gradbenih storitvah,
 • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
 • dajanje nepremičnin v najem ali v uporabo (opcijska obdavčitev najemnine z vidika DDV, posebnosti v zvezi z obratovalnimi stroški, upravljanje nepremičnin).

 

4. Obveznost, odbitek, klavzule, evidence…

 • Kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci (kdaj postanejo atipični zavezanci),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • delna pravica do odbitka DDV (kdaj uporabimo odbitni delež in kdaj ločeno knjigovodstvo),
 • pravilna uporaba klavzul na računih na konkretnih zgledih,
 • posebne ureditve (mali davčni zavezanci in kmetje, potovalne agencije, rabljeno blago…),
 • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini,
 • kdaj lahko izvedemo vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • kam vpišemo zahtevnejše transakcije v knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu ter
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

 • Vodjem računovodstev,
 • referentom za obračun DDV in
 • vsem, ki bi radi poglobili znanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV pri transakcijah z blagom in storitvah.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 20., 25. in 27. avgust 2020.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30 in trajajo do 13.00. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.
 • Udeleženci lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na šoli.
 • Slušatelji se lahko udeležijo le posamezne šole (šole osnov ali šole poglobljenega znanja), lahko pa tudi obeh šol. V slednjem primeru nudimo pri poglobljeni šoli 10% popust na kotizacijo.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

Izvedba predavanj bo potekala skladno s priporočili in varnostnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19:

 • V predavalnicah je število udeležencev omejeno, mize in stoli so razporejeni tako, da je med osebami zagotovljena razdalja vsaj 1,5 m.
 • Nošenje maske je obvezno v skupnih prostorih, torej v preddverju in v toaletnih prostorih.
 • V vsaki predavalnici je na voljo razkužilo na senzor, razkužilo je na voljo tudi ob prihodu v poslovno hišo.
 • Če se le da, naj čim več predavanja poteka ob odprtih oknih.
 • Prostori in oprema so po končanem predavanju razkuženi.

 

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Število udeležencev
Poletna šola o DDV - poglobljeno, 20., 25. in 27.8.2020420.00 +DDVTrajanje: 8.30-13.00