Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedba V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV v praksi na način, primeren za tiste, ki si želite vaše znanje na tem področju poglobiti oz. obnoviti. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami. Povedali vam bomo tudi, kakšne so spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letih 2019 in 2020.

 

IZVEDBA ŠOLE JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

1. Zakonodaja

 • Spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2019 (kuponi, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve, izjava pri prodaji ali najemu nepremičnine, napoved pri odbitnem deležu, obresti ipd.),
 • predlagane novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2020 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in predloga sprememb Zakona o DDV (identifikacijska številka kupca pri znotrajskupnostni dobavi blaga, zaporedne dobave blaga, novosti pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic (spremembe pri rekapitulacijskem poročilu), dokazovanje dobav blaga v drugo državo članico, nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.),
 • kako ločimo obdavčljive, oproščene in neobdavčljive transakcije.

2. Opravljanje storitev

 • Posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila – konkretni zgledi),
 • uporaba posebnih ureditev pri storitvah,
 • pasti pri obdavčitvi po 76.a členu ZDDV-1.

3. Transakcije z blagom

 • Promet blaga z EU in tretjimi državami,
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • kdaj govorimo o dobavi blaga z montažo,
 • kako so obdavčeni pravi in kako nepravi tristranski posli (konkretni zgledi).

4. Transakcije z nepremičninami

 • Posebnosti pri prodaji nepremičnin (kateri davek obračunamo ob prodaji – DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj pri prodaji nepremičnine uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1, opcijska obdavčitev z vidika DDV, uporaba nižje stopnje DDV),
 • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
 • dajanje nepremičnin v najem ali v uporabo (opcijska obdavčitev z vidika DDV, posebnosti v zvezi z obratovalnimi stroški, upravljanje nepremičnin).

5. Obveznost, odbitek, klavzule, evidence…

 • Kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci (kdaj postanejo atipični zavezanci),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • delna pravica do odbitka DDV (kdaj uporabimo odbitni delež in kdaj ločeno knjigovodstvo),
 • pravilna uporaba klavzul na računih na konkretnih zgledih,
 • posebne ureditve (mali davčni zavezanci in kmetje, potovalne agencije, rabljeno blago…),
 • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini,
 • kdaj moramo izvesti vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • kam vpišemo zahtevnejše transakcije v knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu ter
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vodjem računovodstev, referentom za obračun DDV in vsem, ki bi radi poglobili znanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV pri zahtevnejših transakcijah z blagom in storitvami.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Termini srečanj so: 22., 23. in 27. avgust 2019.
 • Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Udeleženci šole lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na šoli.
 • Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.