Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

-izvedbaKaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje tekoči strošek poslovanja, pravila za amortiziranje, kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve – so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Področje osnovnih sredstev je obsežno in zahtevno, zato se ga bomo lotili po korakih.

Obravnavali bomo tudi vprašanja, kdaj lahko odpišemo osnovna sredstva in na kaj moramo ob tem paziti, kdaj določimo preostalo vrednost sredstva, ali je možno spremeniti amortizacijsko stopnjo, kako urediti register osnovnih sredstev in podobno. Na ta vprašanja bomo odgovorili z računovodskega vidika ter vidika sestave davčne bilance, prav tako pa osvežili znanja iz manj pogosto uporabljanih, a pomembnih določb računovodskih standardov.

 

IZVEDBA KRATKEGA SEMINARJA JE ZAGOTOVLJENA!

 

 PROGRAM

  • Osnovna sredstva, opredmetena osnovna sredstva (podrobneje nepremičnine, oprema, ne: posebnosti v kmetijstvu), neopredmetena osnovna sredstva (pravice, dobro ime), drobni inventar
  • Novosti SRS -pravica do uporabe sredstva, pripoznanje, amortizacija
  • Naložbene nepremičnine
  • Pravila za začetno pripoznanje sredstev in stroškov v zvezi z osnovnimi sredstvi,
  • Amortizacija, vzdrževanje, prihodki in odhodki v zvezi z osnovnimi sredstvi
  • Slabitve in krepitve osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin (računovodski in davčni vidiki)

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Seminar je namenjen vsem, ki jih tematika zanima in je namenjen tako knjigovodjem osnovnih sredstev kot računovodjem, ki računovodijo sredstva upoštevaje splošne slovenske računovodske standarde (tema seminarja niso posebnosti, ki veljajo za negospodarstvo). Za vas smo pripravili praktične primere, ki jih bomo reševali in pojasnjevali skupaj.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

  • Kratek seminar traja štiri šolske ure, od 9.00 do 12.15 Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
  • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
  • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
  • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.