Ta dogodek je minil.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
trenutno nadaljnji termini niso razpisani&

Business English for Financial Professionals focuses on helping accountants and financial experts develop communication skills in their field of expertise. You will be able to describe your clients’ financial performance fluently. You will lose fear of speaking about accounting in English so you will not hide any more when you need to talk to your English speaking customers or attend international workshops. What is more, you will expand your range of vocabulary in finance.

Nowadays, speaking professional English is not an option any more, it is an imperative for any professional in any field of expertise. It is time to start now because developing fluency in professional English needs time, consistency, practice and discipline.

Poslovna angleščina za finančne strokovnjake pomaga razviti komunikacijske veščine računovodjem in finančnikom na njihovem strokovnem področju v angleščini. Sposobni boste podrobno razložiti finančno poslovanje podjetja v angleščini z uporabo ustreznih izrazov z močnimi stavki. Izgubili boste strah pred govorjenjem angleščine na svojem strokovnem području, tako da se ne boste več skrivali, ko bo treba spregovoriti angleško s svojimi strankami ali se udeležiti delavnic z mednarodno udeležbo. Kar je pa najbolj pomembno, razširili boste svoje znanje besedišča iz financ in ga znali uporabiti v govorjenju in pisanju.

V današnjih časih govorjenje angleščine na svojem strokovnem področju ni več izbira, ampak nujnost za vsakega strokovnjaka na kateremkoli strokovnem področju. Edini pravi čas je, da začnete sedaj, ker razvoj tekočega govorjenja strokovne angleščine potrebuje čas, redno delo, vajo in disciplino.

 

PROGRAM

 • Accounting jobs and responsibilities
 • Writing numbers in English
 • Describing graphs and charts
 • Bookkeeping Cycle
 • Income Statements
 • Balance Sheets
 • Cash Flow Statements
 • Overdrafts
 • Costs
 • Taxes
 • Depreciation
 • Back Office and the principles of Accounting
 • Cash and liquidity
 • Intangible assets
 • Accrual Basis Accounting – Non-cash accounts
 • Budgeting
 • Auditing

 • Odgovornosti in aktivnosti računovodij
 • Pisanje številk v angleščini
 • Opisovanje grafov in tabel
 • Finančno-računovodski proces
 • Računovodski izkazi
 • Izkaz uspeha
 • Bilanca stanja
 • Izkaz finančnega izida
 • Overdrafts – Dovoljene prekoračitve
 • Stroški
 • Davki
 • Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
 • Konverzije v zaledju in računovodski principi
 • Denarna sredstva in likvidnost
 • Neopredmetena sredstva
 • Računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov
 • Računovodsko predračunavanje
 • Revizija
 • Poslovanje podjetja

 

IMPORTANT INFORMATION / POMEMBNE INFORMACIJE

 • The school is conducted five times for 5 school hours each. The meeting dates are: June 3rd, 5th, 7th, 10th, and 12th, 2024. / Šola se izvaja petkrat po 5 šolskih ur. Termini srečanj so: 3., 5., 7., 10., 12. junij 2024.
 • Lectures start at 9:00, last for 5 school hours, and end at 13:30. There are two breaks during the lectures. / Predavanja se pričnejo ob 9.00, trajajo 5 šolskih ur, in končajo ob 13.30. Med predavanji sta dva odmora.
 • We consider cancellations received no later than three working days before the start of the training; otherwise, we charge the full fee. / Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • We issue the invoice for the fee on the day of the first lecture. / Račun za kotizacijo izdamo na dan prvaga srečanja.
 • In the event that there are not enough registered participants, we have the right to cancel the seminar. / V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • For further clarification, please contact us at 01/360 20 08. / Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 

REGISTRATION FOR ONLINE SCHOOL / PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Št. udeležencev
The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Prijava na to izobraževanje ni več mogoča. Preverite dodatne razpisane termine.
Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem