Loading Dogodki
This dogodek has passed.

“dodatno besedilo”Dodatni termini:
10.1.2020
26.5.2020&

Na seminarju bomo obravnavali obdavčitev čezmejnih dobav blaga z DDV, pri katerih se v praksi pojavlja veliko vprašanj. Posebej bomo opozorili na posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga, izvozu blaga, kraju dobave blaga, verižnih poslih, tristranskih poslih ipd. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV v letu 2020. 

 

 PROGRAM

 • Posebnosti pri obračunavanju DDV pri uvozu blaga (pasti pri vključevanju postranskih stroškov, kot so provizije, prevoz, zavarovanje ipd. v davčno osnovo…),
 • novosti pri obdavčitvi z DDV v letu 2020 na podlagi sprememb evropske direktive o DDV, izvedbene uredbe sveta EU in Zakona o DDV (identifikacijska številka kupca pri znotrajskupnostni dobavi blaga, zaporedne dobave blaga, novosti pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic (spremembe pri rekapitulacijskem poročilu), dokazovanje dobav blaga v drugo državo članico, nižja stopnja DDV za elektronsko dobavljene publikacije ipd.),
 • dobave blaga znotraj EU (kaj je pomembno za uveljavljanje oprostitev),
 • pridobitve blaga znotraj EU (Incoterms klavzule, kdaj nastane davčna obveznost, kdaj odbijemo DDV, kako je pri avansih, kako je pri preseganju meje 10.000 evrov pri malih davčnih zavezancih…),
 • kaj vštevamo v davčno osnovo pri dobavah in pridobitvah blaga (kako je s prevozom),
 • katere so obvezne klavzule na računih,
 • kako določimo kraj obdavčitve pri dobavah blaga: dobava blaga s prevozom in dobava blaga brez prevoza,
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • kdaj govorimo o dobavi blaga z montažo,
 • posebnosti pri izvozu blaga (sodba sodišča EU o obdavčitvi storitev podprevoznikov pri izvozu blaga),
  kaj so verižni posli,
 • posebnosti pri komisijski prodaji blaga,
 • prenos blaga v drugo državo članico,
 • kaj so pravi in kaj nepravi tristranski posli (konkretni zgledi),
 • kako izpolnimo rekapitulacijsko poročilo,
 • kdaj moramo izvesti vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • ali je potrebna registracija za DDV v tujini ter
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

 

IZOBRAŽEVANJE JE NAMENJENO:

Vodjem računovodstev, referentom za obračun DDV in vsem, ki bi radi pridobili ali poglobili znanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV pri mednarodnih transakcijah z blagom.

 

 POMEMBNE INFORMACIJE

 • Seminar traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanjem sta dva odmora – prvi traja pol ure, drugi pa 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.
 • Udeleženci delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na delavnici.
 • Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.
 • Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.
 • Račun za kotizacijo izdamo na dan izobraževanja.
 • V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
 • Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

 PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Vstopnice

Tickets are not available as this dogodek has passed.